Vo vlastných prevádzkach zaisťujeme výrobu liniek na spracovanie sypkých hmôt, výrobu dopravných zariadení, pre ich dopravu v rámci celého technologického procesu. Podľa vlastného know-how vyrábame dopravné systémy a zariadenia pre spracovanie sypkých a tekutých produktov. Naši programátori vyvinuli originálny software, ktorý v spojení s najmodernejšou výpočtovou technikou zaistí rutinné práce a kontroly behom celého technologického procesu.