Stála a veľmi vysoká remeselná kvalita zariadení dodaných firmou A-T, s.r.o., zaisťuje bezchybnú funkciu všetkých prvkov. Avšak aj najdokonalejší systém môže zlyhať. Týmto prípadom sa snažíme predísť stálym kontaktom s užívateľom a prípadnými konzultáciami u zákazníka. Zaisťujeme taktiež záručný a pozáručný servis všetkých dodaných dielov a zariadení. Je naším strategickým cieľom, aby táto vysoká úroveň služieb poskytovala našim súčasným, aj budúcim zákazníkom pevné zázemie a istotu návratnosti investícií.