Zabezpečujeme elektro riadenie našich technológií. Behom skúšobnej prevádzky dodaných nových technológií a zariadení zaškoľujeme obsluhy riadiacich a ovládacích prvkov.

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA

Poskytujeme komplexné riešenia automatizácie technologických celkov alebo uzlov od poradenstva, návrh riešenia, spracovanie projektovej dokumentácie cez dodávku komponentov, realizáciu montáže, oživenie technológie, spracovania vizualizácie, zberu dát, zaškolenie obsluhy, zhotovenie sprievodnej dokumentácie, zabezpečenie revízie alebo posúdenie technickou inšpekciou až po servis.

V našich riešeniach kladieme veľký dôraz na:

 • spoľahlivosť našich riešení
 • zrozumiteľnosť ovládania
 • prispôsobenie sa zákazníkovým potrebám
 • intuitívne ovládanie technológie
 • bezpečnosť
 • rýchlu a jednoduchú diagnostiku problémov
 • rýchly návrat investovaných prostriedkov

Okrem automatizácie technológií dodávaných našou spoločnosťou realizujeme úpravy riadenia starších technológií, ich automatizáciu alebo rozšírenie.

Oddelenie AUTOMATIZÁCIE A PROGRAMOVANIA (spoločnosti-firmy) A-T, s.r.o. sa zaoberá

Dbáme na precíznosť pri programovaní, na estetiku a praktickosť pri tvorbe vizualizácii.

 • Komunikácia so zákazníkom o požiadavkách na riadenie
 • Príprava projektu (program riadenia a vizualizácia)
 • Oživenie zariadenia (overenie elektrického zapojenia, odskúšanie a odladenie algoritmov riadenia)
 • Prezentácia funkčnosti a následné úpravy podľa požiadaviek
 • Zaškolenie pracovníkov
 • Servis zariadenia – rozširovanie