Ponúkame inžinierske, projekčné a poradenské práce pre návrh technologických celkov. Pri výstavbách priemyselných hál, vypracovávame kompletnú projektovú dokumentáciu. Kompletná projektová dokumentácia sa skladá so stavebnej časti, technologickej časti, až po zabezpečenie kolaudácie stavby a spustenia technológie.