Štandardne dodávame požadované zariadenia alebo celé technológie vrátane montáže. Na želanie zákazníka, urobíme doplnenie už existujúcich technológií o nové zariadenia a dopravné prepojenie s ohľadom na priestorové a technické možnosti. Nedeliteľnou súčasťou dodávky je oživenie technológie, zaškolenie obsluhy a uvedenie to trvalej prevádzky.