Podľa požiadaviek mnohých zákazníkov, ktorí zamýšľajú i v budúcnosti konkurovať vyspelým firmám, spracovávame návrhy na technologické linky, pričom vždy zohľadňujeme požiadavky na plnenie medzinárodných noriem a energetickú nenáročnosť.