Silá sú vybavené rôznymi podpornými systémami na bezproblémové vyprázdňovanie skladovaných produktov. Podľa požiadaviek sú zabezpečené proti explózii.

Silá

Vonkajšie

Vnútorné

Zásobníky

Denné

Stohovateľné

Príslušenstvo

Vyprázdňovanie

Aspirácia

Snímanie hladiny

Váženie