Pneumatická doprava sa využíva na dopravu práškových, kryštalických a hrubozrnitých produktov pomocou vzduchu na rôzne vzdialenosti. V závislosti od výkonu a požiadaviek Vám navrhneme a dodáme kompletnú pneumatickú dopravu alebo alebo komponenty ako aj časti pneumatickej dopravy:

  • pulznú
  • diskontinuálnu
  • tlakovú
  • podtlakovú

Odlučovače

Potrubné rozbočky

Sitovacie zariadenia

Filtračné stanice

Rotačné podávače