Vo vlastných prevádzkach zaisťujeme výrobu skladovacích zariadení pre uloženie sypkých hmôt, výrobu dopravných zariadení pre ich dopravu v rámci celého technologického procesu. Podľa vlastného know-how vyrábame pneumatické dopravné systémy a zariadenia pre plnenie a vyprázdňovanie veľkoobjemových vakov (typ BIG-BAG). Naši programátori vyvinuli originálny software, ktorý v spojení s najmodernejšou výpočtovou technikou zaistí rutinné práce a kontroly behom celého technologického procesu.

Plnenie a vyprázdňovanie BIG-BAGov

Plnenie a vyprázdňovanie vriec