Dávkovacie a vážiace systémy sú postavené na báze tenzometrických snímačov pre navažovanie tekutých komponentov. Presnosť navažovania závisí aj od spôsobu a presnosti dávkovania. Dávkovacie zariadenia (závitovkové, vibračné, pneumatické atď.) sú použité podľa konkrétnych technických podmienok.

Dávkovanie sypkých komponentov

K dávkovaní sypkých komponentov patria aj teleskopické plniaca hubice. Je to zariadenie, ktoré sa používa na plnenie sypkých produktov na korbu nákladného auta (voľná nakládka) alebo na plnenie železničných cisterien (zavretá nakládka). Hubica je vybavená odsávaním kvôli zníženiu prašnosti pri nakládke

Dávkovanie tekutých komponentov

Zmiešavače vody

V systéme zmiešavača vody cirkuluje teplá voda na strane teplej vody a studená voda na strane studenej vody. Na cirkuláciu je použité cirkulačné-obehové čerpadlo na každej vetve. Teplá voda vstupuje do systému zmiešavača, kde je prietokomerom snímaný vzrast alebo pokles množstva pretekajúcej vody. Pri dosiahnutí požadovanej teploty a požadovaného množstva vody je voda zmiešaná a dávkovaná výstupom zo zmiešavacieho zariadenia do systému technologických zariadení. Tým je dosiahnuté nadávkovanie určitého (požadovaného) množstva vody vhodnej (požadovanej) teploty. Zariadenie pracuje v automatickom režime.

Plniace hubice