O nás

A-T, s.r.o. je projekčno-výrobná spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1991 so sídlom v Bratislave a doposiaľ patrí k najvýznamnejším spoločnostiam poskytujúcich komplexný projektový a výrobný program v regióne strednej a východnej Európy.
Našimi zákazníkmi sú úspešné a perspektívne spoločnosti, ktoré hľadajú dlhodobého partnera na zlepšovanie svojich výrobných procesov. Sú to najmä výrobcovia potravín, liečiv, chemikálií, plastov, stavebných hmôt a ďalšie iné odvetvia.

Služby

Široké portfólio služieb zahŕňa výrobu a výstavbu priemyselných technológií a celkov, vrátane výrobných objektov, transfery a reinštalácie výrobných závodov, liniek, kompletizácia pôvodných strojov a zariadení v nových dispozičných podmienkach.

Analýza úlohy

Podľa požiadaviek mnohých zákazníkov, ktorí zamýšľajú i v budúcnosti konkurovať vyspelým firmám, spracovávame návrhy na technologické linky, pričom vždy zohľadňujeme požiadavky na plnenie medzinárodných noriem a energetickú nenáročnosť.

Projekt

Ponúkame inžinierske, projekčné a poradenské práce pre návrh technologických celkov. Pri výstavbách priemyselných hál, vypracovávame kompletnú projektovú dokumentáciu. Kompletná projektová dokumentácia sa skladá so stavebnej časti, technologickej časti, až po zabezpečenie kolaudácie stavby a spustenia technológie.

Výroba

Vo vlastných prevádzkach zaisťujeme výrobu liniek na spracovanie sypkých hmôt, výrobu dopravných zariadení, pre ich dopravu v rámci celého technologického procesu. Podľa vlastného know-how vyrábame dopravné systémy a zariadenia pre spracovanie sypkých a tekutých produktov. Naši programátori vyvinuli originálny software, ktorý v spojení s najmodernejšou výpočtovou technikou zaistí rutinné práce a kontroly behom celého technologického procesu.

Dodávka

Štandardne dodávame požadované zariadenia alebo celé technológie vrátane montáže. Na želanie zákazníka, urobíme doplnenie už existujúcich technológií o nové zariadenia a dopravné prepojenie s ohľadom na priestorové a technické možnosti. Nedeliteľnou súčasťou dodávky je oživenie technológie, zaškolenie obsluhy a uvedenie to trvalej prevádzky.

Riadenie a uvedenie do prevádzky

Stála a veľmi vysoká remeselná kvalita zariadení dodaných firmou A-T, s.r.o., zaisťuje bezchybnú funkciu všetkých prvkov. Avšak aj najdokonalejší systém môže zlyhať. Týmto prípadom sa snažíme predísť stálym kontaktom s užívateľom a prípadnými konzultáciami u zákazníka. Zaisťujeme taktiež záručný a pozáručný servis všetkých dodaných dielov a zariadení. Je naším strategickým cieľom, aby táto vysoká úroveň služieb poskytovala našim súčasným, aj budúcim zákazníkom pevné zázemie a istotu návratnosti investícií.

Servis

Je samozrejmosťou, že po odovzdaní zariadenia zabezpečujeme servis a náhradné diely po celú dobu jeho životnosti.

Certifikáty a hodnotenia

pecat-bonity-300x300

Naši klienti

Top